LOKALIZACJE

Jeden brand w różnych miastach Polski

Lokalizacja ma kluczowe znaczenie w procesie inwestycyjnym, dlatego obiekty SHOPIN znajdują się przy atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych trasach i na terenach z potencjałem inwestycyjnym. Łączy je doskonała infrastruktura oraz strategiczne lokalizacje. Obiekty powstają w centrach lub przy głównych drogach o dużym natężeniu ruchu kołowego i pieszego, co w znaczący sposób przekłada się na ich zainteresowanie wśród klientów.